Huisartsenpraktijk de Groot Weis – Vaassen
Header afbeelding

Welkom op onze vernieuwde website 

Wilt u een bewijs van vaccinatie voor reizen of voor toegang tot een evenement of binnenlocatie?

Dan kunt u terecht op de website CoronaCheck.nl of de app CoronaCheck op uw smartphone. U kunt daar zelf direct uw vaccinatiebewijs regelen.

Heeft u hulp nodig bij het gebruik van de CoronaCheck website of app? Neemt u dan contact op met de Rijksoverheid. Belt u dan naar 0031-247247247. Daar zitten mensen klaar om u te helpen, ook als u zelf geen computer heeft.

Heeft u CoronaCheck.nl geprobeerd, maar is uw vaccinatiebewijs daar niet te vinden? Alleen als u door onze huisartsenpraktijk volledig bent gevaccineerd, kunnen wij u mogelijk helpen.

Stuurt u dan een e-mail naar assistenten@huisartsendegrootweis.nl, geef daarbij aan dat u een bewijs van volledige vaccinatie wilt krijgen, omdat dat dit niet is gelukt via CoronaCheck.nl. Vermeld ook uw contactgegevens.

Als het voor ons mogelijk is om u wel een vaccinatiebewijs te geven, dan sturen we u dat toe.

Het heeft geen zin om onze praktijk hierover te bellen.

Kijk op de website van de overheid voor meer informatie over wat u zelf kunt doen om aan een vaccinatiebewijs te komen.


Belangrijke mededeling tav het Corona virus ( COVID-19)

Onze praktijk moet nog steeds rekening houden met besmettingsgevaar voor Corona. Om dit risico voor zowel patiënten als medewerkers zo klein mogelijk te maken zijn de volgende maatregelen belangrijk:

  • Praktijk niet binnentreden zonder afspraak of vooraf telefonisch contact.
  • Eerst moet er telefonisch overleg plaats vinden zodat wij kunnen bepalen of er een visite, een consult, een recept of een telefoontje nodig is. Ook moeten wij een inschatting kunnen maken hoeveel mensen tegelijk in de praktijk aanwezig zijn en wensen zo min mogelijk verkeer.
  • Kom zo veel mogelijk alleen op de afspraak.
  • Desinfecteer de handen bij binnenkomst.
  • Spreekuren bij de assistente en/of praktijkondersteuner zijn nog beperkt.
  • Houd afstand van de balie van de assistente.
  • Wij proberen zoveel mogelijk anderhalve meter aan te houden en de contacttijd in de spreekkamer zo kort mogelijk te houden.
  • Bij symptomen van de luchtwegen (verkouden, hoesten, keelpijn of koorts) verzoeken wij u om thuis te blijven.

Het betekent dat we nog steeds op een andere manier werken dan u van ons gewend bent. Wij vragen daarvoor uw begrip.


Algemeen

Welkom op onze vernieuwde website.
U kunt op onze site 24 uur per dag informatie krijgen over onze praktijk, gezondheid, nieuws en nog veel meer.
Wat vindt u verder op onze site? Lees over ons team, hoe u ons kunt bereiken voor afspraken en waar u ons kunt vinden.

Op deze vernieuwde website kunt u niet meer inloggen zoals u gewend was.

Onze huisartsenpraktijk is tegenwoordig beter bereikbaar. Sinds enige tijd kunt u namelijk gebruik maken van een patiëntenportaal. Dat is een beveiligde website, waarmee u online contact kunt leggen met de huisartsen, de assistente of de praktijkverpleegkundige, veilig en 24 uur per dag. Dit kan sinds kort ook met uw mobiele telefoon of tablet, door middel van een app. We vertellen u er graag iets meer over.

U kunt ons natuurlijk ook nog gewoon bellen voor een afspraak of voor uitslagen of vragen.

Waar kan ik het patiëntenportaal voor gebruiken?

1)    Een afspraak maken (Webagenda). U kunt zelf een afspraak inplannen in de agenda van de huisartsen, met opgaaf van één klacht of vraag. Uiteraard is dit niet bedoeld voor acute of ernstige klachten, daarvoor kunt u beter de assistente bellen.

2)    E-consult: stel online een vraag aan de huisarts, de assistente of de praktijkondersteuner. Een econsult is vooral geschikt voor opvragen van uitslagen, en voor vragen over een eerder spreekuurbezoek. Nieuwe klachten en vragen kunnen vaak niet goed op deze manier behandeld worden. Maak dan een gewone afspraak op het spreekuur.

3)    Herhaalrecepten aanvragen (Receptservice): u hoeft niet meer te bellen of langs te komen.

Hoe kan ik toegang krijgen tot het portaal?

1)    Via de website van de praktijk: www.huisartsendegrootweis.uwzorgonline.nl

Onderaan de homepage kunt u inloggen. De eerste keer moet u een account aanmaken. Ieder gezinslid heeft zijn eigen account (met een eigen email-adres) nodig.

2)    Met uw mobiele telefoon of tablet: download hiervoor de gratis app van de HRA (Huisartsen Regio Apeldoorn). Dit kan via de App Store of Google Play. Zoek op: “Huisarts Apeldoorn”, en installeer de “HRA | Uw zorg online” app. De eerste keer moet u een account aanmaken. Ieder gezinslid heeft zijn eigen account (met een eigen email-adres) nodig.

De praktijk moet uw account eerst goedkeuren. Daarna kunt u het patiënten-portaal meteen gebruiken.

Voor wie is het patiëntenportaal bedoeld?

Het portaal is bedoeld voor alle patiënten in de praktijk. Het gebruik is persoons-gebonden. Dat wil zeggen dat u via het portaal alleen vragen kunt stellen over uzelf, en niet over andere leden van het gezin. Iedereen, jong en oud, heeft dus een eigen persoonlijke account nodig.


Nieuws

Kwaliteitskeurmerk NHG-praktijkaccreditering

Wij hebben de afgelopen jaren een intensief traject ter verbetering van onze kwaliteit doorlopen. Dit heeft in november 2016 voor het eerst geresulteerd in het behalen van het predicaat “Geaccrediteerde Huisartsenpraktijk”. Hiermee voldoen wij aan de eisen van onze beroepsvereniging. Het is een continue proces waarbij we steeds proberen verbeteringen tot stand te brengen en deze ook te borgen.

Ook afgelopen jaar (2020) zijn wij weer geaccrediteerd!

Alleen met uw toestemming

Uw huisarts mag uw medische gegevens alleen delen met andere zorgverleners als u hen daar ieder apart vooraf toestemming voor heeft gegeven. En andere zorgverleners mogen uw gegevens alleen opvragen als dat nodig is voor uw behandeling.

Toestemming geven

Vanaf 1 januari a.s. kan de waarnemend huisarts in de avond- en weekend dienst niet meer in uw dossier.  Vindt u het goed dat een waarnemend huisarts uw actuele medische gegevens kan opvragen als dat nodig is voor uw behandeling? Geef dan uw huisarts toestemming uw gegevens beschikbaar te stellen via het LSP. Dit kunt u doen door een toestemmingsformulier in te vullen, te ondertekenen en in te leveren bij uw huisarts. U kunt ook mondeling toestemming geven aan deze zorgverleners.

Online toestemming geven

U kunt ook op de website www.ikgeeftoestemming.nl online uw toestemming geven. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Wilt of kunt u geen gebruikmaken van DigiD? Dan kunt u online een formulier invullen, printen en aan uw huisarts geven.

De apotheek zal u apart om toestemming vragen hiervoor.

Voor meer informatie staat in onze praktijk een folder voor u klaar of kijk op www.ikgeeftoestemming.nl