Downloads – Huisartsenpraktijk de Groot Weis – Vaassen

Welkom bij Huisartsenpraktijk de Groot-Weis

Huisartsenpraktijk de Groot Weis Jan Mulderstraat 29 8171 CC Vaassen

Downloads

Download inschrijfformulier

Toestemmingsformulier LSP

In Nederland kunt u maar bij één huisartspraktijk ingeschreven staan.

Op dit moment is onze praktijk gesloten voor nieuwe patiënten. Onze praktijk is alleen beschikbaar voor gezinshereniging, dus als één van de partner(s) al bij ons staat ingeschreven, overleg dit met de assistente.

Als u het inschrijfformulier heeft uitgeprint en ingevuld kunt u deze inleveren bij de assistente. Neem wel uw legitimatie mee en een actueel medicatie overzicht (deze is op te vragen bij uw apotheek). Wij willen u ook vragen om toestemming te geven voor inzage mogelijkheden door apotheek en/of huisartsenpost. U kunt hiervoor het toestemmingsformulier LSP gebruiken. Voor meer informatie www.ikgeeftoestemming.nl

Bij het invullen van dit formulier geeft u ook toestemming dat wij uw medische gegevens op mogen vragen bij uw vorige huisarts.

Wij verzoeken u nog wel om contact op te nemen met uw vorige huisarts en daar te melden dat u nu bij ons ingeschreven staat.


Download uitschrijfformulier

Als u verhuisd naar buiten ons zorggebied dan zult u zich moeten laten overschrijven naar een andere huisarts. U moet  zich eerst inschrijven bij een andere huisarts voordat wij u uit kunnen schrijven.

Wij vragen u of u onderstaand formulier wil invullen en wilt afleveren bij de assistente. Met dit formulier geeft u ons toestemming om uw medische gegevens op te sturen naar uw nieuwe huisarts.


Formulier Reisadvies

Indien u een (verre) reis gaat maken, kunnen wij u adviseren betreffende vaccinaties.
Graag formulier zo volledig mogelijk invullen en inleveren bij de assistente.


KNMG weigeringsbrief

Brief met uitleg waarom een behandelend arts geen geneeskundige verklaring kan en mag afgeven.


Formulieren betreft Wilsverklaringen

Niet-reanimeren verklaring

Behandelverbod

Toelichting behandelverbod, euthanasieverzoek en volmacht

Volmacht

Euthanasieverzoek

Informatie betreffende euthanasie door de huisarts

Form_uniform_vastleggen_ACP_eerstinvullen